Panel View | פאנל וויו - החברה המובילה בישראל לאיסוף נתונים ודגימת מידע

הפאנל האינטרנטי
המתקדם בישראל

הפאנל האינטרנטי
המתקדם בישראל

כל הפתרונות
במקום אחד.

המגוון הגדול ביותר של פתרונות איסוף ודגימת המידע לביצוע מחקרי שוק בישראל ובעולם.
עם פאנל ענק ומגוון הכולל חברים מכלל המגזרים אנו מספקים תוצאות מהירות תוך 48 שעות.

הפאנל הגדול והמגוון בישראל

הפאנל האינטרנטי שלנו מונה למעלה מ-100,000 חברים המאפשרים מגוון פילוחים ודגימות של קבוצות ומגזרי אוכלוסייה שונים בישראל. הפאנל מתעדכן באופן תדיר בחברי פאנל חדשים ובתהליכי עבודה מתקדמים וחדשניים.

0 +
חברי פאנל מכלל המגזרים
0 +
סקרים שנענים בכל שנה

48 שעות

מענה לסקר במהירות שיא

0 +
פרופילים שונים

You are in a good company

שמחים ומתרגשים כל פעם בחדש להיות חלק מהעשייה וההצלחה שלכם

Data Collection Experts Data Collection Experts